acortando distancais

Els nostres temes de l’any 2016

Els nostres temes clau de l’any 2016. Més detalls a la Memòria anual (que serà editada al gener del 2017):

acortando-distancais